Shift naar reality

Het moment dat wij als mensheid besluiten om onze identiteit op te geven. Een shift naar reality waarin we alle dogma, superioriteitsgevoel jegens anderen, hebzucht en wraakgevoelens voorgoed achter ons laten. Een moment dat er een golf van liefde door elk mens vloeit zodat zij tot inkeer komt, de reden van het bestaan herziet en elkaar opnieuw een kans geeft. We verbranden het geld, vergeten de economie als een oude vriend die ooit dierbaar was voor een relatief korte tijd. We sluiten vriendschappen met de vijand die voorheen nooit mogelijk waren geweest, totdat we het inzicht verkregen van de shift naar reality. De shift die ons laat voelen dat we onszelf zijn verloren in een zelf gecreëerde wereld. Een wereld waarin fake news regeert, ego en afgescheidenheid belangrijk zijn om je staande te houden. Een wij zij setting die alleen maar aanzet tot oorlog en verdriet.

 

Het moment dat wij onze nationaliteit besluiten op te geven. Patriottisme gaan begrijpen als een waangedachte die langzaam zal slijten in onze herinneringen. Onze mooi gekleurde vlaggen verbranden en onze taal opnieuw leren door samen te zijn, elkaar te helpen met respect voor ieder zijn talenten. Het einde van ‘survival of the fittest’, een complete herziening van het mensdom. Het zal een overweldigend gevoel geven, een emotie die verborgen moest blijven voor ons zodat de wederopstanding niet kon plaatsvinden. Een wederopstanding die elke religie in de wereld teniet zal doen. Een terugkeer naar de ongekende vermogens in de mens. Weemoed naar een vergeten tijd waarin we ooit wisten hoe het moest. Het verlangen draagt een ieder in ons en zal groots gedragen worden als we collectief naar onszelf durven te kijken.

 

Het moment waarin wij onze angsten niet meer toestaan. Aandacht naar onszelf met het besef dat wij als mensheid een verantwoordelijkheid hebben. Voor onszelf en de planeet aarde. Als wij echt durven te besluiten om massaal een andere koers te varen, is er niks dat ons nog in de weg staat. De grootste uitdaging zit in ons.