De cirkel van later

 

De meeste mensen werken puur voor het geld. Brood op de plank, de schoorsteen moet roken,  je kent het wel. Maar wat levert al dat werken nou op? Een pensioen en een AOW. Zoals velen ons hardvochtig toesnauwen wanneer je schijnbaar nog niet lang genoeg gewerkt hebt. Je verdiende loon, en niet te vergeten, nog een aantal jaar genieten van welverdiende rust op je ouwe dag. Dat moment waar je zolang naar toe hebt gewerkt. Het beloofde land, ultieme gelukzaligheid en vrijheid voor de rest van je leven.

 

Maar ook de laatste fase van je leven, de herfst of nadagen zoals je wilt. De meeste mensen werken om het geld en niet voor plezier. Het werk moet nu gebeuren anders werk je de cirkel niet rond. De cirkel die een pensioengat moet voorkomen, voldoende moet zijn om later van te leven en nu voor te sparen. Voor later.

 

Later als je groot bent mag je meepraten met de grote mensen, in de grote mensenwereld.

Is dit nu later, een prachtig lied van Stef Bos. Of later is allang begonnen van Harry Jekkers.  Zolang we blijven toewerken naar later, komen we nooit in het nu.  Voor mij blijft het een raadsel dat we ons hele leven bezig zijn met later, terwijl we toch nu leven!

 

Ik ben gezond, in de kracht van mijn leven, ambitieus, en heb passie en wilskracht om datgene te doen wat er voor mij echt toe doet. Maar toch niet voor later? Spijt hebben van datgene wat je nooit gedaan hebt omdat ik bezig was voor later? Voor de laatste dagen van je leven? Wanneer je bijna een rollator nodig hebt?

Wanneer je met pijn en moeite een caravan achter je versleten stationwagen versleept om nog een paar keer op en neer te gaan naar een of ander Balkan oord. Voordat je het doorhebt ren je alle vakanties af waar je vroeger, dus nu, nooit aan toe kwam, vanwege later?

 

De meeste mensen hebben geen zin meer op hun 62e nog een reorganisatie door te maken, een nieuwe cursus te volgen of een training af te ronden. Na 40 jaar trouwe dienst voor brood op de plank en een brandende schoorsteen geloof je het wel. Je ziet in dat leven in het nu veel kostbaarder is dan leven voor later. Ongemerkt ben je minder bezig met succes en status. Dierbaren, hechte vriendschap en liefde voor elkaar.

De belangrijke dingen die voorheen alleen haalbaar waren als de cirkel rond zou zijn, zijn ook haalbaar als er nooit een cirkel zou zijn geweest. Meestal is dat een beweging die men niet snel inziet. Meestal pas later, als de cirkel toch al bijna rond is.