VVJ spreekt haar zorg uit voor geweld tegen journalisten

Betreft: Zorgen om de veiligheid van journalisten

 

Geachte heer Van Essen,

 

Sinds maart 2020 is er veel protest in de samenleving tegen de door de overheid opgelegde maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Bij protesten in Amsterdam, Den Haag en later ook elders rondom de instelling van de avondklok, is er vanuit de politie meer geweld gebruikt dan tot nu toe gebruikelijk was tegen vaak vreedzame demonstranten. In een rapport van Amnesty International van september jl. is gerapporteerd dat er in veel landen, waaronder ook Nederland, met relatief veel geweld is opgetreden tijdens protesten tegen wetgeving rondom corona.

 

Afgelopen week waren er opnieuw protesten waarbij de situatie volgens ons naar een onveilig en dus onwerkbaar niveau is gestegen. In Rotterdam zijn er op 19 november jl. verschillende demonstranten en tevens een burgerjournalist die verslag deed, door politiekogels ernstig gewond geraakt. Zondag 21 november jl. werd tijdens een protest in Enschede een burgerjournalist tijdens het filmen van de mobiele eenheid door verschillende ME-agenten geslagen. Ook tijdens een protest tegen de woningnood in Rotterdam op 17 oktober jl. in Rotterdam werd door de politie hardhandig ingegrepen. Het probleem lijkt dus niet beperkt tot protesten tegen de coronamaatregelen.

 

Vanuit de Vereniging Vrije Journalisten maken we ons zorgen over de rol van de politie tijdens demonstraties. Dat de taak voor de politie, gezien de maatschappelijke onrust, steeds moeilijker wordt, is ons duidelijk. Wij zien ook de complexiteit waar u mee te maken hebt. De hartenkreet die de voorzitter van de politiebond maakte naar aanleiding van de situatie in Rotterdam van 19 november jongstleden spreekt volgens ons boekdelen. Gerrit van de Kamp, voorzitter van de grootste politiebond ACP, stelde dat het werk voor de agenten door de politiek onmogelijk wordt gemaakt.

 

Juist in benarde tijden en situaties draagt u met de politie een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen hebt u de verantwoordelijkheid de door de overheid uitgevaardigde regels en wetten te handhaven, maar ook daarbij de rechten van alle burgers te respecteren. Het recht op protest en het recht om hier verslag van te doen, zijn een fundament van de rechtsstaat. Als Vereniging van Vrije Journalisten willen we u verzoeken aandacht te hebben voor de veiligheid van de mensen die bij protesten aan het werk zijn en die verslag uitbrengen van en aan de samenleving.

 

Graag zouden we met u en uw organisatie in overleg gaan om te kijken of we een gezamenlijk protocol kunnen opstellen dat bijdraagt aan de veiligheid van journalisten. We sturen deze brief ook naar onze collega’s van de Nederlandse Vereniging van Journalisten die we willen uitnodigen om hierin samen met ons op te trekken.

 

We zien uit naar uw antwoord.

 

Sander Compagner

Voorzitter Vereniging van Vrije Journalisten

Social media