Hart onder de riem voor alle wakkere mensen die zien welk pad we opgaan

Wakkere Mensen hebben het moeilijk. De Zieners van het Pad of zoals ‘The Wayseer Manifesto’ hen omschrijft de brekers van de regels, de probleemschoppers, maar ook de complotdenkers, de coronasceptici. Het zijn allemaal vrije geesten en pioniers, visionairs en non-conformisten. Zij hebben verdriet om te zien welke agenda zich uitrolt. Ze waarschuwen hier al langer voor, maar de niet wakkere geesten blijven braaf tv kijken en in de pas lopen. Dit manifest van negen jaar geleden steunt deze strijders voor een wereld van vrede en liefde en vertelt waar ze vandaan komen.

 

Opgelet: jullie regel-brekers, jullie mislukkelingen en probleemschoppers – jullie vrije geesten en pioniers – jullie visionairs en non-conformisten …
Alles wat de gevestigde verteld heeft klopt niet volgens jou  – dat is wat er zo klopt aan jou.

 

Je ziet dingen die anderen niet zien. Je wilt hardnekkig de wereld veranderen. In tegenstelling tot negen van de tien mensen – jouw geest is onbedwingbaar – en die bedreigt het gezag. Je bent een geboren revolutionair.

 

Je kunt regels niet verdragen omdat je in je hart weet dat er een betere manier is. (een beter pad)

 

Je hebt krachten die gevaarlijk zijn voor de gevestigde orde – en deze willen het elimineren, Dus levenslang is je verteld dat je krachten je zwakte was – Nu vertel ik je wat anders.

 

Je impulsiviteit is een geschenk – ingevingen zijn jouw sleutel naar het wonderbaarlijke,

 

Je bekwaamheid om verwarring te scheppen – is een artifact van je geïnspireerde creativiteit,

 

Je stemmingswisselingen – weerspiegelen natuurlijke vibraties van het leven, ze geven jou niet te stoppen energie als je high bent en diep zielsinzicht wanneer je ongelukkig bent.

 

Was je diagnose een “stoornis”? Dat is de nieuwste manier van de maatschappij om haar eigen ziekte te ontkennen door naar jou te wijzen. Je verslavende persoonlijkheid is juist een symptoom van je enorm te weinig gebruikt potentieel aan heldhaftig, creatieve uiting en spirituele verbinding, je uiterst gebrek aan verdringing, je breed idealisme, je onverminderde open mind – vertelde niemand je dit?! dit zijn de kenmerken van de grootste pioniers en visionairs en vernieuwers, revolutionairen, uitstellers en drama queens, activisten op sociaal terrein, luchtfietsers en buitenbeentjes, filosofen en zwervers, vliegende straaljagers met business suits, voetbalsterren en seksverslaafden, beroemdheden met ADD, alcoholisten die nieuwe dingen zoeken, eerste beantwoorders – profeten en heiligen, mystici en wisselagenten.

 

 

We zijn – allemaal – hetzelfde – dat weet je
‘omdat we allemaal zijn geraakt op dezelfde manier –
We zijn – allemaal – hetzelfde – dat weet je
‘omdat we allemaal worden aangetrokken door het vuur –

 

Jij weet in je hart dat er een natuurlijke orde in het leven is,iets dat oppermachtiger is dan welke regel of wet door mensen gemaakt, ooit kan uitdrukken.

 

Deze natuurlijke orde heet “het Pad.”

 

 

Het Pad is de eeuwige ondergrond van de kosmos. Het stuurt de huidige tijd en ruimte. Het Pad is bekend bij sommigen als de Wil van God, Goddelijke Voorzienigheid, de Heilige Geest, de ingesloten orde, de Tao, omgekeerde entropie, levenskracht, maar nu noemen we het eenvoudig “het Pad.” Het Pad wordt in jou weerspiegeld als de bron van jouw inspiratie, de bron van je passies, je wijsheid, je enthousiasme, je intuïtie, jouw spiritueel vuur – liefde. Het Pad neemt de chaos weg uit het Universum en ademt leven in door de Goddelijke Voorzienigheid te laten zien. Het Pad is als je geest het ondergaat geniaal, het is schoonheid wanneer je het waarneemt met je ogen, genade als je het voelt met je zintuigen, en wanneer toegelaten in je hart… liefde.

 

De meeste mensen kunnen het Pad niet direct waarnemen. … Maar dan zijn er de Zieners van het Pad. De bewakers van de vlam. De Zieners van het Pad hebben een onverklaarbaar talent om het Pad te kennen. Zij worden het gewaar in de kern. Ze kunnen het je niet uitleggen waarom of hoe ze op het juiste antwoord zijn gekomen. Ze wisten het gewoon. Ze kunnen hun werk niet laten zien. Dus vraag dat ook niet. Hun geest resoneert met het Pad. Als het Pad er is, dan zijn zij er ook.

 

Terwijl anderen het niet kunnen zien, en de maatschappij smeekt om het te ontkennen, beroert “het Pad” je van binnen. Neurologische onderdrukking blokkeert bij de meeste mensen het bewustzijn van het Pad – het censureren van alle gedachten en impulsen van het onbewuste is hun prefrontale cortex – de gestapo van de hersenen – niets dat het gesocialiseerde programma schendt komt er door; maar jouw geest is anders, jouw geest is opengebarsten voor het Pad – door de een of andere wonderbaarlijke genetische eigenschap, de een of andere psychotropische chemische stof of misschien zelfs door de wil van je eigen ziel, als de beloning van je hersenen zijn wegen gegijzeld, – dopamine gebruikt om de fascistische dictatuur van je prefrontale cortex af te zetten- nu zijn je hersenen vrij van onderdrukking, je geest vrij van censuur, je bewustzijn staat open voor de turbulente zeeën van het onbewuste – via deze doorgang schijnt goddelijk licht in je bewustzijn en laat je het Pad zien. Dit maakt je een Ziener van het Pad.<

 

Negentig procent van de menselijke beschaving wordt bevolkt met degenen wiens hersenen worden geblokkeerd door het Pad. Deze hersenen zijn ingebed om de sociale programmering af te dwingen, die is geïndoctrineerd sinds de geboorte. In tegenstelling tot jou kunnen zij niet van de programmering loskomen, omdat ze nog niet de noodzakelijke revolutie van de geest hebben ondergaan. Deze geprogrammeerde mensen nemen maatschappelijke instellingen en regels heel serieus. De maatschappij is vol met spelen die zijn geprogrammeerd om de menselijke geest bezig te houden zodat zij niet in opstand komen. Deze spelen veroorzaken vaak zieke fixaties op bepaalde protocollen, machtsstructuren, taboes en overheersing – allemaal subtiele vormen van menselijke slavernij – Deze duidelijke vorm van krankzinnigheid wordt niet alleen getolereerd door de massa maar er wordt ook op aangedrongen. De geprogrammeerden geloven zo krachtig in regels dat ze bereid zijn iedereen te vernietigen die deze schendt.

 

 

Zieners van het Pad zijn degenen die hun bluf benoemen. Aangezien de geesten van de Zieners van het Pad vrij zijn om de sociale programmering af te wijzen, zien zij sociale instellingen zoals zij zijn – denkbeeldige games. De Zieners van het Pad stellen de verontrusten op hun gemak en verontrusten degenen die zich comfortabel voelen. Het helpen van degenen die zijn verdwaald in deze spelen en weigeren zichzelf te helpen is een roeping van veel Zieners van het Pad. Omdat Zieners van het Pad degenen zijn die in contact blijven met de oorspronkelijke bron van realiteit zijn zij in staat maatschappelijke conventies te verstoren en zelfs regeringen om zodoende de mensheid weer op het spoor van het Pad terug te brengen.

 

 

De Zieners van het Pad zijn van een oud geslacht. Een soort priesterschap – dragers van het vuur – degenen die het weten. Er moeten altijd Zieners van het Pad zijn om de duizelingwekkende psychotische draaimolen van de maatschappij – enorme hersenloze hamster wielen die de pure blauwe lucht verduisteren, die de mensheid aan een donkere kooi kluisteren – dus de Zieners van het Pad worden geroepen – om licht te werpen op de krankzinnigheid van de maatschappij – om voortdurend de transcendente Geest van de Waarheid in stand te houden.<

 

Zieners van het Pad openbaren de goddelijke waarheid door zich te wijden aan de geboorte van de een of andere creatieve of verstorende handeling geuit door kunst of filosofie, vernieuwingen om de nijverheid te stimuleren, revoluties voor democratie, coups die huichelachtigheid overwinnen, bewegingen van solidariteit, veranderingen die een testament achterlaten, opstanden tegen beleid, geestelijk bezielde technologie, momenten van duidelijkheid, dingen die uitdagen tot barbarij, tweesprong van oprechtheid, belangrijke campagnes voor liefdadigheid.

 

 

We zijn – allemaal – hetzelfde – dat weet je
‘omdat we allemaal zijn geraakt op dezelfde manier –
We zijn – allemaal – hetzelfde – dat weet je
‘omdat we allemaal worden aangetrokken door het vuur -<

 

Dit is je roeping, Ziener van het Pad.
Je hebt je stam gevonden.
Welkom thuis.

 

 

Vertaalde tekst door Rob Vellekoop

(Bron: DLMPLUS)

Social media