Meerdere waarheden virus

 

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland is er veel informatie beschikbaar. Informatie over de dodelijkheid van het virus, besmettelijkheid, varianten, mogelijke oorzaken en maatregelen die er tegen genomen dienen te worden. Doordat de mainstream media zich schuldig maakt aan eenzijdige berichtgeving is er ontzettend veel groei bij de alternatieve media in Nederland maar ook in het buitenland. De meer onafhankelijke pers geeft vaak een tegengeluid dat zorgt voor veel ophef omdat het haaks staat op datgene wat we in de reguliere kranten lezen en horen op radio en televisie.

 

Het is ook niet verbazingwekkend dat er met veel argwaan gekeken wordt naar deze groeiende kanalen zonder enige status en betrouwbaarheid. Wie had er voor COVID-19 ooit gehoord van Café Weltschmerz of CommonSense TV? Niemand toch?  Maar ze groeien als paddenstoelen en dat is niet toevallig.

Mensen hebben naast het vermogen om te denken en te rationaliseren een gevoelsleven. Het gevoelsleven van mensen is veel groter dan de ratio. Er is blijkbaar een gevoel dat er iets niet helemaal klopt waardoor mensen naar meer informatie zoeken. 

 

Een grote groep mensen is niet meer in staat om te voelen tijdens de uitbraak van COVID-19.

De angst die door de media goed wordt aangewakkerd zorgt ervoor dat de meeste mensen gehoorzamen. Precies dat wat een overheid wil bereiken als het de macht naar zijn hand wil zetten. Maar het zorgt ook voor veel angst onder de bevolking. Een bevolking die zich als collectief verzwakt door de maatregelen juist op te volgen en daardoor een samenleving creëert waarin mensen niet nader tot elkaar mogen komen vanwege de letterlijke afstand die het moet hanteren.

 

De individualistische samenleving was al in een ver gevorderd stadium, maar krijgt nu nog een extra COVID-19 zetje.

Het zetje zorgt voor meer angst. Angst zorgt voor stress en reduceert het vermogen om een beroep te doen op onze ratio. Angst kan ook een blokkade opwerpen waardoor mensen in crisistijd zich sneller overgeven aan autoriteiten omdat zelf denken en voelen niet meer gaan. Veel mensen zijn door de komst van COVID-19 en de maatregelen zoals een mondkapje angstig geworden. Angst voor de ander en angst om een ander te besmetten. We weten dat angst ook invloed heeft op ons immuunsysteem. Het werkt dus flink door op de menselijke psyche met als gevolg een verminderde weerstand.

 

De mensen die tijdens de uitbraak van COVID-19 zijn uitgekomen bij Café Weltschmerz of CommonSenseTV waren in staat om te voelen dat er iets niet klopt. Ze waren nieuwsgierig genoeg om dit onderzoek te doen buiten de gevestigde mainstream media. Een gevoel dat er een groter verhaal schuilgaat achter de uitbraak van het virus.  Gezien de cijfers die het RIVM laat zien en de maatregelen die vervolgens worden genomen, is het goed denkbaar dat een grote groep mensen de maatregelen ervaren als buiten proportioneel.

 

Als schrijver van dit artikel nodig ik iedereen uit om ook zijn of haar onderzoek te doen.  De wereld hangt niet louter aan elkaar van toevalligheden. Het vermogen om logische verbanden te zien duiden niet alleen op complotdenkers of wappies. Als nieuwsgierig mens, al voelend en nadenkend tezamen, nodig ik je uit om je op meerdere bronnen te baseren voordat je stelling inneemt. Onder dit artikel zal ik een aantal suggesties doen waardoor je de andere kant van het verhaal kunt leren kennen. Ik wens je veel succes!

 

 

 

Suggestie 1: Cafe Weltschmerz

 

Suggestie 2: CommonSenseTV

 

Suggestie 3: Een oorlog reeds verloren