Noodzaak van een alternatieve media

Steeds vaker hoor ik mensen tegen elkaar zeggen dat iedereen eigenlijk in zijn of haar eigen bubbel leeft. Je zoekt de informatie op die je interesse wekt en gaat met de mensen om die je vaak gelijk geven als je denkt uitgesproken te zijn. Meestal zijn het je vrienden die dit graag bevestigen of familieleden die bijna stilzwijgend ja knikken. De mensen met ongeveer dezelfde filosofie, denkwijze en mening over hoe het leven in elkaar zou zitten. Kortom, als je het over een bubbel hebt klopt de beschrijving wel!

 

Persoonlijk zie ik in mijn eigen situatie een soortgelijke tendens. Het heeft te maken met informatievoorziening. Een mening is snel gevormd over een onderwerp, zelfs wanneer je je er nauwelijks in hebt verdiept. (Dat maakt tegenwoordig niks uit). Maar wanneer kun je spreken van een gefundeerde onderbouwing van een opinie? Hoeveel kranten, websites en podcasts moet je hiervoor verslinden?

 

Ik zie in mijn omgeving veel mensen die een veel gehoorde mening herhalen voor eigen gewin. Een mening die gebaseerd is op uitspraken of informatie die voor de meeste mensen makkelijk voorhanden is. Ik noem dit voor het gemak de mainstream media. Bijna een besmeurde term in sommige kringen. Het zijn de bekende nieuwsvoorzieningen als NOS, RTL en kranten zoals Volkskrant en AD.

 

Een alternatief voor de mainstream media zou een verrijking zijn voor alle mensen. Waarom? Omdat ze nieuwe informatie geven over bestaande onderwerpen en nieuwe onderwerpen bespreekbaar maken en onderzoeken. Waarom is dit dan nodig? Simpelweg omdat er veel onderwerpen niet worden besproken in de mainstream media en vooral niet worden onderzocht. Wel worden er vaak artikelen geschreven over zogenaamde complottheorieën of controversiële onderwerpen. Bijna altijd worden mensen die daar mee bezig zijn, afgeschilderd als mensen aan wie je vooral geen aandacht meer moet besteden.

 

Deze oude techniek werkt heel goed. Het zorgt ervoor dat je mensen in een bepaalde denkrichting houdt en angst inboezemt voor het geval je een keer durft af te wijken van de gangbare gedachten of denkbeelden. Wanneer je toevallig wel veel interesse hebt in alternatieve onderwerpen of breder geïnteresseerd bent in zaken en je komt vervolgens in aanraking met iemand die daar onbekend mee is, ontstaat er een bijzondere situatie. Twee werelden kruisen elkaar, want er is een gebrek aan informatie.

 

Een lange tijd heb ik geprobeerd om mensen te overtuigen, te informeren of over te halen zichzelf open te stellen voor alternatieven. Dit werkte op zijn zachtst gezegd niet zo goed.  Het zal je maar gebeuren dat je geconfronteerd wordt met een waarheid waar je niet op zit te wachten. Sterker nog, een nieuwe waarheid die pijn doet omdat jouw Walt Disney-verhaal de prullenbak in kan. Nee, dan liever de kop in het zand. Doen alsof het er niet is en vasthouden aan patronen die al jarenlang bestaan. De bestaande autoriteiten, de gevestigde orde gaat mij vertellen hoe het werkelijk in elkaar zit. Verder geen onderzoek!

 

Deze week bewees een journalist op Twitter heel duidelijk dat hij bepaalde opvattingen uitsluit over het virus COVID-19. De journalist in kwestie verzocht zijn volgers om te stoppen met volgen wanneer men denkt dat COVID-19 maar een griepje is, een biologisch wapen of een hoax. (Bron)  Natuurlijk, een mening is maar een mening.  Een journalist die als primaire taak heeft om zaken tot op de bodem uit te zoeken, en hierbij niks mag uitsluiten tot hij het antwoord heeft, bekent hier duidelijk kleur. De kleur die laat zien dat hij niet echt een onafhankelijke positie heeft. Anders zou hij niet zo reageren en zoveel mogelijk informatie zoeken naar datgene wat WEL waar is.  Terwijl er nog teveel onduidelijkheden zijn in het hele COVID-19 verhaal, worden er door gerenommeerde journalisten opinies gevormd. Datgene wat de mensen mogen denken.Het is toch bijzonder dat ik als geïnteresseerd mens online verschillende wetenschappers, deskundigen en ooggetuigen lees of hoor, die een totaal ander verhaal vertellen dan wat de mainstream ons tot nu toe vertellen over het virus. Hoe dan? 

 

Mocht je het vermogen hebben om kritisch te kunnen kijken, zie dan in ieder geval dat het contrast tussen de mainstream en alternatieve media erg groot is.  Er is weinig tot geen nuance, er is zelfs spot en tegenwerking wanneer een alternatieve oorzaak wordt aangereikt. Zonder dat er goed onafhankelijk onderzoek gedaan is, mag je niks uitsluiten. Doe je dit wel, dan lijkt het meer op propaganda dan journalistiek.

Wil je meer informatie over de noodzaak van een alternatieve media?

 

Luister dan naar de podcast die ik onlangs opnam met Rob Vellekoop.